samenwerkingsovereenkomst

Wat moet er allemaal staan in een samenwerkingsovereenkomst?

Wat vind je in een samenwerkingsovereenkomst? Er worden in deze overeenkomst afspraken opgenomen in verband met het samenwerking van partijen. Wat er in zo’n overeenkomst precies in moet staan is afhankelijk van het soort samenwerking. Als je als partij in opdracht van een wederpartij werkzaamheden uitvoert zal de overeenkomst er anders uitzien als je samen een project opzet. De inhoud van zo’n overeenkomst kan dan ook erg uiteenlopen.

De aard van een samenwerking

In de samenwerkingsovereenkomst staat onder andere de aard van een samenwerking, hieronder vallen de volgende zaak:

  • Algemene plichten en rechten die partijen hebben in hun samenwerking
  • Uiteindelijke doel van de samenwerking
  • De achtergrond van de samenwerking

Inwerkingtreding van een samenwerkingsovereenkomst

In een samenwerkingsovereenkomst vind je ook wanneer een samenwerking begint. Het is mogelijk dat de startdatum niet in deze overeenkomst staat, omdat partijen al samenwerken vóór het contract. Dit komt dan te staan in de inleiding van het contract en krijgt een formele vastlegging.

De looptijd van een samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking is voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Met een bepaalde tijd wordt er een periode afgesproken. Daarbij kan worden vermeld dat het contract automatisch na aflopen van deze periode wordt verlengd. Bij onbepaalde tijd kan elke partij te allen tijde de samenwerking stopzetten. Wel rekening houdend met de opzegtermijn.

Ontbinding van een samenwerkingsovereenkomst

Er zijn situaties waarin een partij het recht heeft om de overeenkomst per direct te ontbinden. Meestal zijn er redenen zoals surseance van betaling, faillissement en niet nakomen van afspraken.

Financiële afspraken

Deze afspraken houden in:

  • Vergoeding ene partij aan de andere partij
  • Wanneer vergoeding wordt overgemaakt
  • Betalingstermijn
  • Gevolgen wanneer de betaling niet op tijd is

De geheimhouding bij een samenwerkingsovereenkomst

Als een partij vertrouwelijke informatie tot zich krijgt van de andere partij dan is dat verstandig om dat in een samenwerkingsovereenkomst te zetten. Als beide partijen vertrouwelijk informatie aan elkaar overgeven is er sprake van een tweezijdige geheimhoudingsbepaling. Hier kan een boetebeding aan gekoppeld worden.

De intellectuele eigendomsrechten

Wanneer er zaken worden vervaardigd waar intellectuele eigendomsrechten op rusten wordt dat vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Hierbij kan je denken aan de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.